Geo–Metria

GEO-METRIA Sześć prac powstałych od 2010 roku, jest próbą ustanowienia perspektywicznego porządku opartego na topografii. Wykonane w 2009 r. fotografie lotnicze terenu, […]